.
logo csic-iccc

Servei d'utilització de la unitad d'experimentació animal (UEA)

Unitat d'Experimentació Animal (UEA)

Petició de Servei

 • La utilització del servei de la UEA per primera vegada s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 2 mesos. Cada cop que s'inicia un nou procediment o estudi amb animals d'experimentació es sol·licitarà amb la mateixa antelació que al cas anterior.
 • Tots els procediments amb animals d'experimentació han d'estar autoritzats pel Comitè de Ètica del centre. Un cop autoritzat el servei, s'ha de reservar les sales d'experimentació-quiròfans-equips prèviament a la seva utilització.
 • Les comandes d'animals les realitzarà el client prèvia informació i autorització del responsable de la UEA amb un mínim d'1 setmana d'antelació, i podran limitar-se segons l'ocupació de les sales d'estabulació. La utilització de les sales d'experimentació-quiròfans-equips es regirà per un torn estricte de reserves dins de l'horari de 8:00h a 18:00 hores de dilluns a divendres.(el servei ofert podrà ser variat segons la disponibilitat de les sales d'estabulació i/o de les sales d'experimentació-quiròfans)

Descripció

Servei ofert

Allotjament dels animals: El servei cobreix l'allotjament i manteniment dels animals: alimentació, beguda, neteja-desinfecció de les gàbies-corralines i accessoris, control ambiental, control sanitari dels animals, supervisió de la salut i del benestar animal. La UEA està dotada amb instal·lacions per allotjar els següents tipus d'animals:

 • conills
 • porcs
 • ratolins convencionals
 • rates convencionals
 • ratolins en condicions SPF

Utilització de les sales d'experimentació-quiròfans i equips el servei cobreix la utilització de les sales d'experimentació i/o quiròfans i els equipament generals situats en cadascuna d'ells, així com el fungible bàsic per a realitzar els procediments amb animals. La UEA està dotada sales d'experimentació i quiròfans per desenvolupar procediments amb els següents tipus d'animals:

 • conills
 • porcs
 • ratolins convencionals
 • rates convencionals
 • ratolins en condicions SPF
fondo_contenido_inf
pie http://www10.gencat.net/dursi/ http://www.santpau.es/ http://www.uab.es/

Institut Català de Ciències Cardiovasculars
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Pavelló del Convent
Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona Espanya
T: +34 - 93 556 5900 F: +34 - 93 556 5559

Avis legal | Politica de Privacitat