.
logo csic-iccc

Servei d'utilització extern de la Unitat de Microdissecció (LCM)

Unitat de Microdissecció

Petició de Servei

Reservi hora amb un mínim de 7 dies d'antelació a dins l'horari.
La prestació del servei de microdissecció làser i catapulta per pressió (LCM) es regirà per un torn estricte de reserves dintre de l'horari de 9 a 17 hores de dilluns a divendres.

Responsable
Dra. Maribel Baldellou

Per Telèfon
+34 93 556 59 00

Per e-mail
mbaldellou@csic-iccc.org

Descripció

Microdiseccionar i recollir selectivament teixits prèviament muntats sobre portes amb membrana (PEN, etc...).

La microdissecció amb làser permet aïllar grups cel·lulars diferenciats mitjançant tincions específiques o a través de tècniques immunohistoquímiques per a el seu posterior anàlisi (RNA, DNA, proteïnes, ...). El làser de tall a 337 nm no produeix calor i no fa malbé el teixit circumdant.

Característiques destacades del sistema de microdissecció
PALM®-RMB-Research:

Microscopi invertit de recerca, model IX71, per a òptica de correcció a infinit UIS d'Olympus amb possibilitats de fins a set sortides per a imatge, amb revòlver sèxtuple, ruta òptica d'alta transmissió en V, sortida de TV/foto al lateral esquerra (80%) i canviador d'augments 1-1'6x incorporat. Làser-Interface MicroBeam de tall a 337 nm, amb platina X/Y motoritzada controlada a través del PC. I també inclou el PALM® Robot software.

fondo_contenido_inf
pie http://www10.gencat.net/dursi/ http://www.santpau.es/ http://www.uab.es/

Institut Català de Ciències Cardiovasculars
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Pavelló del Convent
Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona Espanya
T: +34 - 93 556 5900 F: +34 - 93 556 5559

Avis legal | Politica de Privacitat