area de informacion
logo csic-iccc

L'objectiu de l'ICCC és desenvolupar la investigació en l'àmbit cardiovascular

L'objectiu de l'ICCC és el desenvolupament de la investigació en l'àmbit cardiovascular i de les malalties del cor, amb un alt grau de competència internacional, que permeti disposar de la infraestructura necessària per tal que la recerca bàsica sigui fàcilment transferida al desenvolupament terapèutic i diagnòstic, i derivi en la millora de la pràctica assistencial.

Activitat científica

L'activitat científica de l'ICCC es pot diferenciar entre recerca bàsica i aplicada. En àrees de recerca bàsica treballarà en la identificació de gens que regulen el funcionalisme de les cèl·lules vasculars i cardíaques, la teràpia gènica (regulació gènica i funció cel·lular), el reconeixement cel·lular, la interacció cel·lular, les anormalitats genètiques en patologies cardiovasculars i la genòmica i la proteòmica cardiovascular.

En l'àmbit de la recerca aplicada es dedicarà principalment a la recerca de noves dianes terapèutiques, al disseny de fàrmacs dirigits a proporcionar protecció cardiovascular, als assaigs preclínics i clínics de fàrmacs en desenvolupament sobre dianes terapèutiques i en noves indicacions, així com a la recerca preclínica i clínica en marcadors pronòstics i diagnòstics de la malaltia.

Les activitats científiques es varen iniciar l'any 2004.

Són finalitats específiques del centre:

  • La investigació i el desenvolupament relatius a les especialitats cardiovasculars.
  • La contribució en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques o a la millora de les existents.
  • La contribució en la millora de la prevenció i diagnosi de les malalties cardiovasculars.
  • El desenvolupament de programes per millorar l'assistència sanitària en aquest àmbit.
  • La formació avançada d'investigadors en l'àmbit cardiovascular i la divulgació dels coneixements de les ciències cardiovasculars.
  • Qualsevol altra finalitat relacionada amb la recerca en l'àmbit cardiovascular.
fondo_contenido_inf
pie http://www10.gencat.net/dursi/ http://www.santpau.es/ http://www.uab.es/

Institut Català de Ciències Cardiovasculars
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Pavelló del Convent
Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona Espanya
T: +34 - 93 556 5900 F: +34 - 93 556 5559

Avis legal | Politica de Privacitat